Nieuw & Cool
  • Milieubewust
         Van Dijk Expresse: Dé milieubewuste keuze.

Duurzaam Ondernemen

Als vooruitstrevend transportbedrijf levert Van Dijk Expresse graag een bijdrage aan duurzaam ondernemen. Hierbij streven wij naar een juiste balans in People, Planet en Profit.

People
Binnen de organisatie van Van Dijk Expresse zijn alle medewerkers in de keten even belangrijk. Onze doelstelling: Het leveren van Kwaliteit. Het aanmoedigen van de medewerkers en het benutten van talenten binnen de organisatie is een succes. Dat wij hierin slagen, blijkt wel uit het feit dat onze medewerkers momenteel gemiddeld meer dan tien jaar binnen Van Dijk Expresse in dienst zijn.

Daarnaast streven wij ernaar om langdurige relaties aan te gaan met onze klanten. Door deze samenwerkingen zijn wij een betrouwbare partner geworden voor zowel opdrachtgevers als onze eigen medewerkers. Het principe afspraak is afspraak en het meedenken met klanten is hier een belangrijk onderdeel van.

Planet
Doordat Van Dijk Expresse blijft investeren in de toekomst worden er in de bedrijfsvoering stappen gezet die leiden tot vermindering van brandstofverbruik en CO2 uitstoot. Dit wordt dagelijks geregistreerd en gepubliceerd. Door middel van het aanbieden van cursussen en het begeleiden van onze medewerkers, hierbij denkend aan ‘Het Nieuwe Rijden’ kunnen milieuprestaties verbeterd worden.

Profit
Het rendement van Van Dijk Expresse stelt de organisatie in de gelegenheid om diverse activiteiten rondom Breda te sponsoren. Hierbij gaat de voorkeur uit naar het thema Sport & Gezondheid.