Nieuw & Cool
  • Disclaimer
     

    Aansprakelijkheid

    Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, illustraties en beelden op deze website behoren toe aan Van Dijk Expresse. Niets hiervan mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Van Dijk Expresse. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Van Dijk Expresse en vrijwaren ons derhalve van aanspraken van derden. Mocht Van Dijk Expresse op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Van Dijk Expresse het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen. Bij inbreuk op onze rechten of misbruik van onze diensten worden juridische stappen ondernomen.